Aestas Wellness Beauty & Sauna

Klachtenloket

Hoewel de meeste paramedische zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over een paramedicus. Meld een klacht eerst schriftelijk bij de paramedicus zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak al leiden tot een oplossing! In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Blijft u na schriftelijk contact en/of een gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Het KLP kan alleen een klacht in behandeling nemen van een paramedicus die is aangesloten bij onze klachten- en geschillenregeling en in ieder werkzaam is als Huidtherapeut.

Op het moment dat een klacht wordt gemeld, dan zal het KLP eerst kijken of de persoon zijn of haar klachtenregeling bij ons heeft ondergebracht. Is de paramedicus niet aangesloten bij onze regeling, dan informeert u bij de paramedicus bij welke regeling de persoon is aangesloten en meld u uw klacht daar. Een paramedicus kan bijvoorbeeld vallen onder de klachtenregeling van de instelling of organisatie waar de persoon werkzaam is.

Een klacht kan gaan over allerlei zaken. U bent niet tevreden over hoe het contact tussen u en een paramedische zorgverlener verloopt. U wordt bijvoorbeeld slecht geïnformeerd of u voelt zich niet serieus genomen. Of de behandeling is niet verlopen zoals u had verwacht. Er is bijvoorbeeld iets mis gegaan en u wilt herhaling voorkomen. Er zijn kortom verschillende redenen voor een klacht. Als het contact tussen u en een paramedicus niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht melden.

Bent u met uw behandelaar niet gekomen tot een oplossing van uw klacht, dan kunt u via het online klachtenformulier een klacht melden.

Een klacht indienen kost u niets. Wel is het de bedoeling dat u voordat een klacht indient, eerst de klacht schriftelijk meldt bij de paramedicus om te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Reviews